Czas trwania

32 dni

Język wykładowy

polski, angielski

Liczba uczestników

Minimalnie: 8
Maksymalnie: 28

Koszt uczestnictwa

Cena na żądanie

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Airbus A318, A319, A320, A321 (CFM56, IAE V2500), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 i B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej
Wiek min 18 lat

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane