Czas trwania

10 dni

Język wykładowy

polski, angielski, rosyjski, serbski

Liczba uczestników

Minimalnie: 8
Maksymalnie: 15

Koszt uczestnictwa

Cena na żądanie

Opis szkolenia

Szkolenie praktyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu BOEING 737-300/400/500 (CFM56), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej
Wiek min 18 lat

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane