Czas trwania

6 dni

Język wykładowy

polski, angielski, rosyjski, serbski

Liczba uczestników

Minimalnie: 8
Maksymalnie: 28

Koszt uczestnictwa

Cena na żądanie

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotu BOEING 737-300/400/500 (CFM56) oraz BOEING 737-600/700/800/900 (CFM56-7), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej
Wiek min 18 lat
Ukończone szkolenie na typ Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7) lub Boeing 737-300/400/500 (CFM56)

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane