Czas trwania

2 dni

Język wykładowy

angielski

Liczba uczestników

Minimalnie: 2
Maksymalnie: 12

Koszt uczestnictwa

Cena na żądanie

Opis szkolenia

Zapoznanie ze Skalą Oceny Biegłości Językowej wg ICAO oraz Wymaganiami dot. Biegłości Językowej (LPRs) Struktura i zakres egzaminowania Przyswojenie kluczowego słownictwa Powtórzenie podstawowych struktur gramatycznych Doskonalenie umiejętności wypowiedzi poprzez symulację przebiegu egzaminu

Wymagania wstępne

Brak

Egzamin

Brak

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane