ALL4JETS Sp. z o.o. Sp.k. jest firmą, dla której ochrona danych osobowych jest sprawą największej wagi. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się, jakie DANE OSOBOWE gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich standardów przestrzegamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności zanim skorzystasz z SERWISU. Zamieszczenie DANYCH OSOBOWYCH w SERWISIE oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH przez ALL4JETS Sp. z o.o. Sp. k. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z SERWISU. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu dokumentu.

Definicje:

AKTUALNE REGULACJE PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

DANE OSOBOWE: To wszelkie dane Odbiorców definiowane oraz przetwarzane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi
SERWIS: https://all4jets.com

ALL4JETS Sp. z o.o. Sp.k., – spółka z siedzibą w Warszawie 02-146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, , wpisaną do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459685, NIP: 521-364-82-59

POLITYKA: Dokument, który właśnie czytasz. To zbiór zasad dotyczących przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH.

PRZETWARZANIE: Czynności, które dokonujemy na DANYCH OSOBOWYCH. Do tych operacji należą: zbieranie, przechowywanie, zmienianie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie DANYCH OSOBOWYCH.

REGULAMIN: Dokument, w którym określamy warunki korzystania z Serwisu.

Do czego potrzebujemy Twoich danych?

Odwiedzając nasz SERWIS w sposób automatyczny zbierane są informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę przy pomocy plików cookies. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, lokalizację, typ przeglądarki, odwiedzone strony na naszym SERWISIE oraz inne dane. Dane te wykorzystujemy, aby dostosować SERWIS do indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych, technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem.

Podczas korzystania z SERWISU oraz w kontakcie bezpośrednim, możemy Cię prosić o podanie niektórych DANYCH OSOBOWYCH. Nigdy nie prosimy o podanie danych, które nie są nam niezbędne. Podanie DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie DANYCH OSOBOWYCH, o które prosimy, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności SERWISU.

O jakie DANE OSOBOWE Cię prosimy?

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami i prosisz o ofertę, poprosimy Cię o podanie następujących danych: Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, jej formę prawną, numer NIP oraz adres emailowy. Opcjonalnie możesz podać numer telefonu.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, poprosimy Cię o podanie następujących danych: Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, jej formę prawną, numer NIP, numer KRS, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy, jej adres emailowy, imiona i nazwiska kursantów, ich adresy emailowe oraz numery telefonów.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas newslettery z promocjami i ofertami, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia.

Podczas korzystania z SERWISU zbieramy o Tobie dane: adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.

Przetwarzamy Twoje DANE OSOBOWE:

 • w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością
 • w celach marketingowych, tzn. przesyłania Ci naszych informacji handlowych oraz informacji handlowych które dotyczą naszych partnerów. Przed ich wysłaniem, zawsze pytamy Cię o zgodę
 • w celach analitycznych.
 • w celach archiwalnych

Niektóre Twoje dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym, w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie DANYCH OSOBOWYCH przez nas polega na PRZETWARZANIU Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Gdy przekażesz nam swoje DANE OSOBOWE, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 4 pkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU).

Przetwarzamy Twoje DANE OSOBOWE wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Przechowujemy Twoje DANE OSOBOWE przez czas obowiązywania umowy zawartej z nami, a także po jej zakończeniu, w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jednak w żadnym przypadku nie dłużej, niż przez okres konieczny dla realizacji celu przetwarzania danych.

Co możesz zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi DANYMI OSOBOWYMI?

 • uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane
 • poprawiać oraz aktualizować swoje DANE OSOBOWE
 • odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich DANYCH OSOBOWYCH
 • żądać usunięcia Twoich DANYCH OSOBOWYCH w części lub w całości
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich DANYCH OSOBOWYCH stosując procedury oraz zachowując poufność przekazanych informacji. Wykorzystujemy, wymagane przez odpowiednie regulacje, środki w celu ochrony dostarczonych DANYCH OSOBOWYCH, takie jak:

 • odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w zakresie odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane
 • dane są przetwarzane z uwzględnieniem zasady domyślnej ochrony danych
 • dane przetwarzane są na wypadek przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych
 • przechowujemy dokumentację wymaganą przez prawo, w tym odpowiednią politykę ochrony danych
 • powierzamy ochronę danych wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia
 • prowadzimy ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • kontrolujemy, które dane, kiedy i przez kogo zostały dostarczone i komu je przekazano

Poza przekazanymi nam DANYMI OSOBOWYMI stosujemy pliki cookies (pliki z danymi informatycznymi, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne odczytanie po ponownym połączeniu z SERWISEM). Wykorzystujemy je, aby udoskonalać nasz SERWIS, dostosować SERWIS do Twoich potrzeb oraz do celów statystycznych. Wykorzystujemy kilka rodzajów plików cookies: funkcyjne (zapewniają dodatkowe funkcje SERWISU) oraz statystyczne (służą nam do celów statystycznych). W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies. W tym celu skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki. Gdy zdecydujesz się pozostać w SERWISIE bez ich wyłączania, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować

 • emailowo: rodo@all4jets.com lub
 • pisemnie na adres:
  ALL4JETS Sp. z o. o. Sp. k.
  ul. Komitetu Obrony Robotników 48
  02-146 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności