FTS_CONT_PL

Bezpieczeństwo Samolotowych Zbiorników Paliwowych (Fuel Tank Safety – FTS) – poziom: Phase II, szkolenie odświeżające, język: polski

Od 128,00 PLN netto

E-learningowe szkolenie wstępne z tematyki Bezpieczeństwa Zbiorników Paliwowych (Fuel Tank Safety – FTS) dla mechaników i inżynierów lotniczych, personelu CAMO I ARC, personelu planistycznego organizacji obsługowych.

Wyczyść
SKU: FTS2CONTPL Kategoria:

Niniejsze szkolenie e-learningowe jest szkoleniem odświeżającym z tematyki Bezpieczeństwa Zbiorników Paliwowych (FTS) poziomu „Phase 2”, dla:

  • personelu organizacji obsługowych Part-145 (MRO), planującego, wykonującego, nadzorującego, kontrolującego oraz poświadczającego obsługę dużych statków powietrznych* oraz podzespołów system paliwowego

oraz

  • personelu organizacji Part-M/G (CAMO), zaangażowanego w zarządzanie lub przegląd ciągłej zdatności do lotu dużych statków powietrznych*.

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Niniejsze szkolenie jest ważne dwa lata od pozytywnego zdania egzaminu. Po tym okresie, należy przystąpić do szkolenia odświeżającego. ALL4JETS posiada w swojej ofercie również takie szkolenie.

Zawartość kursu jest zgodna z „Załącznikiem IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załącznikiem XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”.

* szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w Załączniku IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załączniku XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”. Możecie również Państwo o nie zapytać nas pod adresemmto147@all4jets.com

Język

polski

Poziom

Phase II

Rodzaj szkolenia

szkolenie odświeżające