Human Factor

Czynnik Ludzki (Human Factor – HF) – szkolenie odświeżające – język: polski

Od 128,00 PLN netto

E-learningowe szkolenie odświeżające z tematyki Czynnika Ludzkiego (Human Factor – HF) dla personelu kierowniczego, certyfikującego, wspomagającego, mechaników, inżynierów, personelu systemu jakości i innego personelu organizacji obsługowych statków powietrznych.

Wyczyść
SKU: HFO Kategoria:

Niniejsze szkolenie e-learningowe jest szkoleniem odświeżającym z tematyki Czynnika Ludzkiego (HF). Przed przystąpieniem do tego szkolenia należy odbyć szkolenie wstępne. ALL4JETS posiada szkolenie wstępne w swojej ofercie.

Szkolenie odświeżające Należy je odbywać co 2 lata, a jest ono przeznaczone dla personelu organizacji obsługowych statków powietrznych takiego jak:

  • Personel kierowniczy;
  • Personel certyfikujący, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy;
  • Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów;
  • Pracownicy systemu kontroli jakości;
  • Wyspecjalizowany personel obsługowy;
  • Pracownicy i instruktorzy zajmujący się zagadnieniami czynnika ludzkiego;
  • Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki;
  • Operatorzy wyposażenia naziemnego *.

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Zawartość kursu jest zgodna z przepisami Part-145 (145.A.30(e), GM 145.A.30(e)), nie stanowi natomiast ekwiwalentu szkolenia z zakresu Modułu 9 do wydania licencji Part-66.

* szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w AMC 2 145.A.30(e). Możecie również Państwo o nie zapytać nas pod adresem mto147@all4jets.com

Język

polski

Rodzaj szkolenia

szkolenie odświeżające