Human Factor

Czynnik Ludzki (Human Factor – HF) – szkolenie wstępne – język: polski

Od 213,00 PLN netto

E-learningowe szkolenie wstępne z tematyki Czynnika Ludzkiego (Human Factor – HF) dla personelu kierowniczego, certyfikującego, wspomagającego, mechaników, inżynierów, personelu systemu jakości i innego personelu organizacji obsługowych statków powietrznych.

Wyczyść
SKU: HF Kategoria:

To szkolenie e-learningowe jest wstępnym szkoleniem z zakresu czynnika ludzkiego (Human Factor HF) dla personelu organizacji obsługi technicznej takiego jak:

  • Personel kierowniczy;
  • Personel certyfikujący, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy;
  • Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów;
  • Pracownicy systemu kontroli jakości;
  • Wyspecjalizowany personel obsługowy;
  • Pracownicy i instruktorzy zajmujący się zagadnieniami czynnika ludzkiego;
  • Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki;
  • Operatorzy wyposażenia naziemnego *.

Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu.

Otrzymany certyfikat po zdaniu egzaminu jest ważny przez okres 2 lat, po którym powinno być przeprowadzone szkolenie odświeżające z czynnika ludzkiego. ALL4Jets posiada również w swojej ofercie szkolenia odświeżające.

Zawartość kursu jest zgodna z przepisami Part-145 (145.A.30(e), GM 145.A.30(e)), nie stanowi natomiast ekwiwalentu szkolenia z zakresu Modułu 9 do wydania licencji Part-66.

* szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w AMC 2 145.A.30(e). Możecie również Państwo o nie zapytać nas pod adresem mto147@all4jets.com.

Język

polski

Rodzaj szkolenia

szkolenie wstępne