Czas trwania

N/A

Język wykładowy

polski, angielski

Liczba uczestników

Minimalnie: 0
Maksymalnie: 0

Koszt uczestnictwa

Online - 50 EURStacjonarne – cena na żądanie

Opis szkolenia

Niniejsze szkolenie e-learningowe jest szkoleniem wstępnym z tematyki Bezpieczeństwa Zbiorników Paliwowych (FTS) poziomu „Phase 2”, dla: personelu organizacji obsługowych Part-145 (MRO), planującego, wykonującego, nadzorującego, kontrolującego oraz poświadczającego obsługę dużych statków powietrznych* oraz podzespołów system paliwowego oraz personelu organizacji Part-M/G (CAMO), zaangażowanego w zarządzanie lub przegląd ciągłej zdatności do lotu dużych statków powietrznych*. Szkolenie jest realizowane poprzez platformę e-learnignową ALL4JETS. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego (ponad 75% poprawnych odpowiedzi), uczestnik otrzymuje certyfikat. Dozwolone jest jedno powtórzenie podejścia do egzaminu. Niniejsze szkolenie jest ważne dwa lata od pozytywnego zdania egzaminu. Po tym okresie, należy przystąpić do szkolenia odświeżającego. ALL4JETS posiada w swojej ofercie również takie szkolenie. Zawartość kursu jest zgodna z „Załącznikiem IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załącznikiem XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”. * szczegóły nt. wymagań personelu, który powinien otrzymać szkolenie znajdują się w Załączniku IV do AMC 145.A.30(e) oraz 145.B.10(3)” oraz „Załączniku XII do AMC M.A.706(f) oraz M.B.102(c)”. Możecie również Państwo o nie zapytać nas pod adresem mto147@all4jets.com

Wymagania wstępne

N/A

Egzamin

N/A

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane