Czas trwania

N/A

Język wykładowy

polski, angielski

Liczba uczestników

Minimalnie: 0
Maksymalnie: 0

Koszt uczestnictwa

Online - 50 EURStacjonarne – cena na żądanie

Opis szkolenia

Kurs online zawiera: • Dostęp online do prezentacji na temat Czynnika Ludzkiego; • Dostęp do platformy online dostępny przez dwa tygodnie od dnia zakupu szkolenia; • przeprowadzenie egzaminu online; • certyfikat zaliczenia kursu w organizacji certyfikowanej zgodnie z EASA Part-147. Szkolenie stacjonarne zawiera: • Szkolenie stacjonarne w miejscu wybranym przez klienta lub w sali szkoleniowej ALL4JETS; • Wykwalifikowany instruktor; • Egzamin w formie papierowej; • certyfikat zaliczenia kursu w organizacji certyfikowanej zgodnie z EASA Part-147. Cele szkolenia: Po pomyślnym ukończeniu szkolenia uczestnik powinien: • być zaznajomiony z czynnikami wpływającymi na wydajność pracy; • być świadom zagrożeń płynących z wykonywania obsługi w sposób niewłaściwy i niedbały; • znać ograniczenia ludzkiego organizmu; • umieć unikać sytuacji wynikających z czynnika ludzkiego, a mogących prowadzić do niebezpieczeństwa. Grupa docelowa: • Kierownicy nominowani, menadżerowie, osoby nadzorujące; • Personel certyfikowany, personel pomocniczy oraz mechanicy; • Personel wspomagający taki jak planiści, inżynierowie, osoby odpowiedzialne za dokumentację; • Personel kontroli i zapewnienia jakości; • Personel wykonujący usługi specjalne; • Instruktorzy czynnika ludzkiego; • Personel magazynowy, personel działów handlowych; • Operatorzy sprzętu naziemnego Kurs znajduje się na platformie e-learningowej All4Jets. Po ukończeniu kursu i pozytywnym wyniku w trakcie egzaminu końcowego (więcej niż 75% poprawnych odpowiedzi) student otrzymuje certyfikat. Jedna próba ponownego egzaminu jest dozwolona.

Wymagania wstępne

N/A

Egzamin

N/A

Skontaktuj się z nami

Pola oznaczone * są wymagane