Osoba do kontaktu

null

Anita Nurzyńska

Kierownik ds. Handlowych

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty, a także seminaria i symulacje z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego dla organizacji państwowych i prywatnych, w szczególności:

 • jednostek bezpieczeństwa publicznego,
 • jednostek ochrony osób i mienia,
 • służb operacyjnych lotnisk,
 • pilotów i personelu pokładowego,
 • agentów obsługi naziemnej,
 • lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych,
 • służb ratownictwa wodnego i drogowego,
 • Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kursy i szkolenia realizowane przez ALL4JETS RTO oparte są o międzynarodowe wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), a także wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, zalecenia oraz obowiązujące przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dostępne szkolenia:

 • pierwsza pomoc
 • ratownictwo (KPP – 66h, kurs przygotowujący do egzaminu KPP 24h, egzamin państwowy KPP)
 • ratownictwo medyczne (kursy ACLS,PALS, ITLS)
 • warsztaty/ seminaria
 • pokazy/ zabezpieczenie medyczne

Organizujemy kursy:
HS, HCP, ACLS, PALS.

We are all for you, not only for jets